Thảo luận Xin code form đăng kí kết nối csdl access bằng vb.net

Thảo luận trong 'Access' bắt đầu bởi Stork, 19 Tháng mười một 2013.

 1. Offline

  Stork

  • Windows 95

  Số bài viết:
  98
  Đã được thích:
  13
  Điểm thành tích:
  110
  Mình code thế này mà ko biết bị gì đk toàn thất bại :v
 2. Offline

  hongoctrien

  • Friends

  Số bài viết:
  2.449
  Đã được thích:
  2.464
  Điểm thành tích:
  2.431
  Có phải là mật khẩu giống hay không giống gì cũng hiện thông báo đăng ký thất bại ;))
  Với form đăng ký với 2 thông tin như bạn nói thì code bạn chỉ mới kiểm tra được lỗi "Nhập sai mật khẩu", bạn chưa kiểm tra được việc người ta không nhập tên truy cập, ko nhập mật khẩu hoặc tên truy cập đã tồn tại.
  Phát biểu thế này: Nếu tên truy cập rỗng thì thông báo lỗi, ngược lại nếu đã tồn tại thì thông báo lỗi, ngược lại nếu mật khẩu 2 lần không giống nhau thì thông báo lỗi và ngược lại là (không có lỗi nào) thực hiện câu lệnh insert, thông báo đăng ký thành công.
 3. Offline

  Stork

  • Windows 95

  Số bài viết:
  98
  Đã được thích:
  13
  Điểm thành tích:
  110
  bạn code cho mình luôn với :(
  tâm trạng rối bời chả nghỉ được gì :(
 4. Offline

  hongoctrien

  • Friends

  Số bài viết:
  2.449
  Đã được thích:
  2.464
  Điểm thành tích:
  2.431
  Phù!
  Sửa lại hàm doSQL xí
  Mã:
    Public Function doSQL(ByVal sql As String) As Boolean
      connectDB()
      mycom = New OleDbCommand(sql, myconn)
      Dim rel As Boolean = mycom.ExecuteNonQuery()
      closeDB()
      Return rel
    End Function
  
  Code form đăng ký
  Mã:
  Imports System.Data.OleDb
  Public Class DangKi
    Dim db As New CSDL
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
      Dim count As Integer = db.doCount("select count(tendn) from dangnhap where tendn = '" & txtTenDN.Text & "'")
      If txtTenDN.Text = "" Then
        MsgBox("Nhập tên đăng nhập")
      ElseIf count > 0 Then
        MsgBox("Tên đăng nhập đã tồn tại")
      ElseIf txtMatKhau.Text = "" Then
        MsgBox("Nhập mật khẩu")
      ElseIf txtNhapLaiMK.Text = "" Then
        MsgBox("Nhập lại mật khẩu")
      ElseIf txtMatKhau.Text <> txtNhapLaiMK.Text Then
        MsgBox("Mật khẩu không giống nhau")
      Else
        Dim str As String = "Insert into dangnhap Values( '" + Me.txtTenDN.Text + "',' " + Me.txtMatKhau.Text + "')"
        If db.doSQL(str) Then
          MsgBox("Đăng ký thành công")
        Else
          MsgBox("Đăng ký thất bại do lỗi không xác định. Liên hệ với admin")
        End If
      End If
    End Sub
   
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
      Me.Close()
    End Sub
  End Class
  
 5. Offline

  Stork

  • Windows 95

  Số bài viết:
  98
  Đã được thích:
  13
  Điểm thành tích:
  110
  bị lỗi này :
  Not allowed to change the 'ConnectionString' property. The connection's current state is open.

Chia sẻ trang này

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí