Điểm thưởng dành cho alt+F4

 1. 100
  Thưởng vào: 29 Tháng chín 2012

  Happy Birthday

 2. 130
  Thưởng vào: 21 Tháng chín 2012

  Windows 2000

 3. 80
  Thưởng vào: 15 Tháng sáu 2012

  Windows Me

 4. 50
  Thưởng vào: 15 Tháng sáu 2012

  Windows 98

 5. 30
  Thưởng vào: 15 Tháng sáu 2012

  Windows 95

 6. 20
  Thưởng vào: 15 Tháng sáu 2012

  Windows NT

 7. 20
  Thưởng vào: 15 Tháng sáu 2012

  Windows 3.0

 8. 10
  Thưởng vào: 15 Tháng sáu 2012

  Windows 1.0

 9. 10
  Thưởng vào: 15 Tháng sáu 2012

  Windows 2.0

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí