Điểm thưởng dành cho bogia9999

 1. 80
  Thưởng vào: 5 Tháng mười 2012

  Windows Me

 2. 50
  Thưởng vào: 5 Tháng mười 2012

  Windows 98

 3. 30
  Thưởng vào: 5 Tháng mười 2012

  Windows 95

 4. 20
  Thưởng vào: 5 Tháng mười 2012

  Windows NT

 5. 20
  Thưởng vào: 5 Tháng mười 2012

  Windows 3.0

 6. 10
  Thưởng vào: 5 Tháng mười 2012

  Windows 1.0

 7. 10
  Thưởng vào: 5 Tháng mười 2012

  Windows 2.0

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí