Điểm thưởng dành cho d_lonely2009

 1. 130
  Thưởng vào: 14 Tháng tư 2014

  Windows 2000

 2. 80
  Thưởng vào: 17 Tháng mười một 2013

  Windows Me

 3. 100
  Thưởng vào: 9 Tháng mười 2013

  Happy Birthday

 4. 50
  Thưởng vào: 12 Tháng chín 2013

  Windows 98

 5. 30
  Thưởng vào: 2 Tháng năm 2013

  Windows 95

 6. 20
  Thưởng vào: 6 Tháng một 2013

  Windows NT

 7. 20
  Thưởng vào: 1 Tháng mười hai 2012

  Windows 3.0

 8. 10
  Thưởng vào: 16 Tháng mười một 2012

  Windows 2.0

 9. 10
  Thưởng vào: 7 Tháng tám 2012

  Windows 1.0

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí