Điểm thưởng dành cho quangkhai

 1. 20
  Thưởng vào: 18 Tháng sáu 2012

  Windows NT

 2. 20
  Thưởng vào: 18 Tháng sáu 2012

  Windows 3.0

 3. 10
  Thưởng vào: 18 Tháng sáu 2012

  Windows 1.0

 4. 10
  Thưởng vào: 18 Tháng sáu 2012

  Windows 2.0

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí