Điểm thưởng dành cho sunset_glow

 1. 340
  Thưởng vào: 6 Tháng năm 2013

  Windows Vista

 2. 210
  Thưởng vào: 30 Tháng mười một 2012

  Windows XP

 3. 100
  Thưởng vào: 1 Tháng chín 2012

  Happy Birthday

 4. 130
  Thưởng vào: 19 Tháng sáu 2012

  Windows 2000

 5. 80
  Thưởng vào: 14 Tháng sáu 2012

  Windows Me

 6. 50
  Thưởng vào: 14 Tháng sáu 2012

  Windows 98

 7. 30
  Thưởng vào: 14 Tháng sáu 2012

  Windows 95

 8. 20
  Thưởng vào: 14 Tháng sáu 2012

  Windows NT

 9. 20
  Thưởng vào: 14 Tháng sáu 2012

  Windows 3.0

 10. 10
  Thưởng vào: 14 Tháng sáu 2012

  Windows 1.0

 11. 10
  Thưởng vào: 14 Tháng sáu 2012

  Windows 2.0

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí