Điểm thưởng dành cho thankailo

 1. 50
  Thưởng vào: 24 Tháng sáu 2012

  Windows 98

 2. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng sáu 2012

  Windows 95

 3. 20
  Thưởng vào: 24 Tháng sáu 2012

  Windows NT

 4. 20
  Thưởng vào: 24 Tháng sáu 2012

  Windows 3.0

 5. 10
  Thưởng vào: 24 Tháng sáu 2012

  Windows 1.0

 6. 10
  Thưởng vào: 24 Tháng sáu 2012

  Windows 2.0

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí