Điểm thưởng dành cho thisicodon

 1. 100
  Thưởng vào: 17 Tháng hai 2013

  Happy Birthday

 2. 80
  Thưởng vào: 16 Tháng sáu 2012

  Windows Me

 3. 50
  Thưởng vào: 16 Tháng sáu 2012

  Windows 98

 4. 30
  Thưởng vào: 16 Tháng sáu 2012

  Windows 95

 5. 20
  Thưởng vào: 16 Tháng sáu 2012

  Windows NT

 6. 20
  Thưởng vào: 16 Tháng sáu 2012

  Windows 3.0

 7. 10
  Thưởng vào: 16 Tháng sáu 2012

  Windows 1.0

 8. 10
  Thưởng vào: 16 Tháng sáu 2012

  Windows 2.0

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí