Điểm thưởng dành cho XopMagic

 1. 50
  Thưởng vào: 28 Tháng tư 2014

  Windows 98

 2. 100
  Thưởng vào: 30 Tháng chín 2013

  Happy Birthday

 3. 30
  Thưởng vào: 25 Tháng chín 2013

  Windows 95

 4. 20
  Thưởng vào: 30 Tháng tám 2013

  Windows NT

 5. 20
  Thưởng vào: 6 Tháng năm 2013

  Windows 3.0

 6. 10
  Thưởng vào: 2 Tháng năm 2013

  Windows 2.0

 7. 10
  Thưởng vào: 20 Tháng tư 2013

  Windows 1.0

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí