Excel 2010 _ Training Book

Thảo luận trong 'Thủ thuật Office' bắt đầu bởi Quyentran, 20 Tháng tư 2012.

 1. Offline

  Quyentran

  • Thành Viên Mới

  Số bài viết:
  11
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  0
  Excel 2010 với những cải tiến đáng kể đã hỗ trợ cho người dùng rất nhiều trong công việc hàng ngày
  Dưới đây là một trong những ebook Quyên sưu tầm được Hướng dẫn sử dụng & khai thác các tính năng (sẵn có & phát triển thêm so với đời 2007)của Excel 2010
  Link download (mediafire): (Size file: 5700Kb): http://www.mediafire.com/?gwoq72bndww7po8

  Mục lục Excel 2010


  I. Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010
  Thêm tính năng Sparkline
  Tính năng Slicers
  Định dạng dữ liệu có điều kiện
  PivotTables và PivotCharts
  Share Workbook

  II. Nội dung chính
  Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel
  1.1 Giới thiệu Excel
  Excel là gì:
  Ribbon là gì?
  Sử dụng thực đơn ngữ cảnh (shortcut menu)
  1.2. Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ
  Phóng to, thu nhỏ cửa sổ Excel
  Thu nhỏ cửa sổ Excel
  Phóng to cửa sổ Excel
  Thoát khỏi Excel
  1.3. Thao tác với ô và vùng
  Nhận dạng ô và vùng (cells, range)
  Chọn vùng
  Sao chép và di chuyển vùng
  Dán đặc biệt (Paste Special)
  Đặt tên vùng
  Thêm chú thích cho ô
  Chèn, xóa ô, dòng và cột
  Thay đổi độ rộng cột và chiều cao dòng
  Nối (Merge) và bỏ nối các ô (Split)
  Chuyển một ô đã nối về lại nhiều ô
  1.4. Di chuyển trong bảng tính và sử dụng phím tắt
  Thanh cuốn dọc, thanh cuốn ngang
  Thanh Sheet tab
  Sử dụng các tổ hợp phím tắt để di chuyển
  1.5 Thao tác với workbook
  Tạo mới workbook
  Lưu workbook
  Đóng workbook
  Sắp xếp workbook
  1.6. Thao tác với worksheet
  Chèn thêm worksheet mới vào workbook
  Đổi tên worksheet
  Xóa worksheet
  Sắp xếp thứ tự các worksheet
  Sao chép worksheet
  Chọn màu cho sheet tab
  Ẩn/ Hiện worksheet
  1.7 Sử dụng các chế độ hiển thị trong quá trình thao tác
  Sử dụng thanh Zoom
  Xem và so sánh worksheet trong nhiều cửa sổ
  Chia khung bảng tính làm nhiều phần và cố định vùng tiêu đề
  Sử dụng Watch Window


  Chương 2: Làm việc với dữ liệu trong Excel
  2.1. Nhập liệu, hiệu chỉnh
  Nhập liệu
  Nhập các ký tự đặc biệt
  Hiệu chỉnh nội dung
  Nhập đè lên ô có sẵn nội dung
  Sử dụng các kỹ thuật khi nhập liệu
  2.2. Định dạng
  Định dạng chung
  Tự động định dạng có điều kiện
  Bảng và định dạng bảng (table)
  Sử dụng mẫu định dạng tài liệu (Document Themes)
  2.3 Tìm và thay thế dữ liệu
  2.4 Sắp xếp và lọc dữ liệu


  Chương 3: Giới Thiệu Và Sử Dụng Các Hàm
  3.1 Giới thiệu công thức và hàm:
  Giới thiệu công thức (Formula)
  Giới thiệu hàm (Function)
  Nhập công thức và hàm
  Tham chiếu trong công thức
  Các lỗi thông dụng (Formulas errors)
  3.2 Các hàm trong excel
  a. Nhóm hàm về thống kê
  b. Nhóm hàm về phân phối xác suất
  c. Nhóm hàm về tương quan và hồi quy tuyến tính
  d. Các hàm tài chính - financian functions
  e. Danh mục các Các Hàm Quản lý Cơ sở dữ liệu và Danh sách
  f. HÀM TOÁN HỌC VÀ LƯỢNG GIÁC
  g. HÀM XỬ LÝ VĂN BẢN VÀ DỮ LIỆU


  Chương 4: Khai Thác Cơ Sở Dữ Liệu
  4.1. Sort (sắp xếp) và Filter (lọc)
  Sắp xếp
  Lọc dữ liệu
  4.2 PivotTable và PivotChart
  4.2.1 Giới thiệu PivotTable và PivotChart
  Tạo một báo cáo PivotTable đơn giản
  4.2.2 Tìm hiểu dữ liệu nguồn của PivotTable
  4.2.3 Sử dụng các công cụ của PivotTable và định dạng PivotTable


  Chương 5: Đồ Thị Trong Excel
  5.1 Giới thiệu đồ thị
  5.2. Vẽ đồ thị
  5.3. Các thao tác trên đồ thị
  a. Nhận biết các thành phần trên đồ thị
  Các thành phần thông dụng
  Một số thành phần chỉ có trong đồ thị 3-D
  b. Các thao tác với đồ thị
  Chọn thành phần trên đồ thị
  Di chuyển đồ thị
  Sao chép đồ thị
  Xóa đồ thị
  Thêm các thành phần của đồ thị
  Sắp xếp và xóa các thành phần của đồ thị
  In đồ thị
  c. Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị
  Hiệu chỉnh Chart Area
  Hiệu chỉnh Flot Area
  Hiệu chỉnh tiêu đề đồ thị, chú thích, tiêu đề trục hoành và trục tung,…
  Hiệu chỉnh đường lưới ngang và dọc
  d. Các thao tác với chuỗi số liệu trong đồ thị
  Xóa bớt một chuỗi số liệu khỏi đồ thị
  Thêm chuỗi mới vào đồ thị
  Thay đổi chuỗi số liệu
  Thêm đường xu hướng vào đồ thị


  Chương 6: Định Dạng Trang Và In Bảng Tính
  6.1. Các chế độ hiển thị trang trong Excel
  6.2. Thiết lập thông số cho trang in
  6.3. Thiết lập thông số hộp thoại Print
  6.4. Các lưu ý khác


  Chương 7: Làm Việc Với Macro, Templates
  7.1 Macro
  Ghi một Macro
  Thực thi Macro


  Chương 8: Phím Tắt Và Thủ Thuật
  8.1 Phím Tắt
  a. Truy cập Ribbon bằng bàn phím
  b. Phím tắt
  8.2 Thủ thuật
  1. Dịch số tiền về chữ (Chuyển số thành chữ)
  2. Giấu bảng tính Excel chuyên nghiệp
  3. Khóa và bảo vệ những ô có chứa công thức
  4. Sử dụng Data-Validation khi danh sách nguồn nằm trong một Sheet khác
  5. Điều khiển Conditional Formating bằng checkbox.
  6. Đánh dấu những ô chứa công thức bằng Conditional Formatting
  7. Sử dụng chức năng thay thế (Replace) để gỡ bỏ các ký tự không mong muốn.
  8. Chuyển đổi con số dạng văn bản sang số thực
  9. Tăng thêm số lần Undo cho Excel
  10. Tách họ và tên trong cùng một cột trên bảng tính Excel
  11. Tạo mục lục trong Excel
  Timto thích bài này.

Chia sẻ trang này

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí