Hệ thống các tài khoản thường dùng trong nguyên lý kế toán.

Thảo luận trong 'Quản trị thông tin Maketting' bắt đầu bởi pedautay, 31 Tháng mười hai 2010.

 1. Offline

  pedautay

  • Friends

  Số bài viết:
  612
  Đã được thích:
  519
  Điểm thành tích:
  350
  Dưới đây là một số tài khoản thường dùng trong quá trình học học phần "Nguyên Lý Kế Toán". Mình liệt kê ra cho dể học các bạn tham khảo nhé. Có thể sẽ còn thiếu một số tài khoản khác, những bạn nào thấy tài khoản nào còn hay dùng tới thì liệt kẻ bổ sung dùm mình nhé.


  I. Tài sản.

  111. Tiền mặt.
  112. Tiền gửi ngân hang.
  113. Tiền đang chuyển.
  133 (Thường dùng trong các nghiệp vụ mua sản phẩm, hang hóa…có VAT). Thuế GTGT được khấu trừ.
  136. Phải thu nội bộ.
  138. Phải thu khác.
  141. Tạm ứng.
  151. Hàng mua đang đi đường.
  152. Nguyên vật liệu.
  153. CÔng cụ, dụng cụ.
  154. Chi phí sx, kinh doanh dở dang.
  155. Thành phẩm.
  156. Hàng hóa.
  157. Hàng gửi đi bán.
  211. Tài sản cố định hữu hình.
  213. Tài sản cố định mua hang.
  214. Hao mòn tài sản cố định.
  222. Vốn góp liên doanh.
  II. vốn.
  311. Vay ngắn hạn.
  331. Phải trả cho người bán.
  333 (Thường dùng trong các nghiệp vụ bán hàng hóa, thành phẩm…. có VAT). Thuế và các khoản phải nộp nhà nước.
  334. Phải trả người lao động.
  335. chi phí phải trả.
  336. Phải trả nội bộ.
  338. Phải trả phải nộp khác.
  411. Nguồn Vốn kinh doanh.
  421. Lợi nhuận chưa phân phối.
  431. Qũy khen thưởng, phúc lợi.
  III. Doanh thu.
  511. Doanh thu bán hang và cung cấp dịch vụ.
  531. Hàng bán bị trả lại.
  IV. Chi phí.
  611. Mua hàng.
  621. Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.
  622. Chi phí nhân công trực tiếp.
  627. Chi phí sản xuất chung.
  631. Gía thành sản phẩm.
  632. Gía bán sản phẩm.
  641. Chi phí bán hang.
  642. Chi phí quản lý doanh nghiệp.

  Chúc các bạn thi thật tốt nhé!

  2mit.org!
  sunboyVitamin.A thích bài này.

Chia sẻ trang này

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí