Hỏi đáp Sắp thi C# cần pro giải hộ bài tập :-s

Thảo luận trong 'C#' bắt đầu bởi svcuoicap, 20 Tháng sáu 2012.

 1. Offline

  svcuoicap

  • Thành Viên Mới

  Số bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  1) Viết chương trình nhập từ bàn phím n phần tử và lưu vào mảng 1 chiều, sau đó thực hiện các công việc sau:
  a. In ra màn hình các giá trị đã nhập trên 1 dòng, các số cách nhau 1 dấu cách.
  b. Sắp xếp các phần tử của mảng theo thứ tự giảm dần
  c. Tìm trong mảng phần tử có giá trị bằng K (k được nhập từ bàn phím), sau đó thông báo ra màn hình vị trí của K trong mảng.
  d. Tính và hiển thị ra màn hình các phần tử của mảng
  e. Tính và hiển thị ra màn hình các phần tử có giá trị chia hết cho 5.
  2) Viết chương trình nhập từ bàn phím 1 chuỗi ký tự, sau đó thực hiện các việc sau:
  a. Hiển thị ra màn hình độ dài của chuỗi đó.
  b. Hiển thị ra màn hình xâu đảo ngược các ký tự trong xâu (Ví dụ: nhập là ABCD, xâu đảo ngược là DCBA).
  c. In hoa các ký tự của chuỗi.
  d. In hoa các ký tự đầu từ của chuỗi (ví dụ: chuỗi nhập vào là: nguyen Van aN -> Nguyen Van An)
  e. Đếm và hiển thị ra màn hình số lượng các từ trong chuỗi.
  Pro nào làm ơn giải hộ mình 2 bài này với, sắp thi mà rối quá chưa ôn kỹ phần này :-s
 2. Offline

  randomkp89

  • Thành Viên Mới

  Số bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Làm cho bạn mấy ý nhé.....
  public void NhapMang(ref int n, ref int[] a)//ref tham chieu
  {
  Console.WriteLine("Nhap vao so phan tu trong mang");
  n = int.Parse(Console.ReadLine());
  a = new int[n];
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
  Console.WriteLine("Nhap phan tu thu {0}", i);
  a = int.Parse(Console.ReadLine().ToString());
  }

  }
  public void XuatMang(int[] a, int n)
  {
  string temp = "";
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  temp += a+" ";//xuat va cách nhau bởi dấu cách

  }
  Console.WriteLine("So phan tu mang vua nhap la {0}",temp);

  }
  public void MangGiam(int[] a, int n)
  {
  int temp = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
  for (int j = i + 1; j < n; j++)
  {
  if (a < a[j])
  {
  temp = a;
  a = a[j];
  a[j] = temp;
  }
  }
  }
  Console.Write("Sap xep mang giam ");
  for (int h = 0; h < n; h++)
  {
  Console.Write(a[h] + " ");
  }

  }
  public void PTChiaHetCho5(int[] a, int n)
  {
  string temp = "";
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
  if (a % 5 == 0)
  {
  temp += a +" ";

  }
  }
  if (temp != "")
  {
  Console.WriteLine("Pt chia het cho 5 {0}", temp);
  }
  else
  {
  Console.WriteLine("Khong co pt nao chia het cho 5");
  }
  }


  Mấy bài này thuộc bài đơn giản, bạn nên viết code rồi nếu có sai thì post lên cho mọi ng sửa nhé, như vậy bạn sẽ nhanh chóng pro lắm đây :D
 3. Offline

  randomkp89

  • Thành Viên Mới

  Số bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Làm cho bạn mấy ý nhé.....
  public void NhapMang(ref int n, ref int[] a)//ref tham chieu
  {
  Console.WriteLine("Nhap vao so phan tu trong mang");
  n = int.Parse(Console.ReadLine());
  a = new int[n];
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
  Console.WriteLine("Nhap phan tu thu {0}", i);
  a = int.Parse(Console.ReadLine().ToString());
  }

  }
  public void XuatMang(int[] a, int n)
  {
  string temp = "";
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  temp += a+" ";//xuat va cách nhau bởi dấu cách

  }
  Console.WriteLine("So phan tu mang vua nhap la {0}",temp);

  }
  public void MangGiam(int[] a, int n)
  {
  int temp = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
  for (int j = i + 1; j < n; j++)
  {
  if (a < a[j])
  {
  temp = a;
  a = a[j];
  a[j] = temp;
  }
  }
  }
  Console.Write("Sap xep mang giam ");
  for (int h = 0; h < n; h++)
  {
  Console.Write(a[h] + " ");
  }

  }
  public void PTChiaHetCho5(int[] a, int n)
  {
  string temp = "";
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
  if (a % 5 == 0)
  {
  temp += a +" ";

  }
  }
  if (temp != "")
  {
  Console.WriteLine("Pt chia het cho 5 {0}", temp);
  }
  else
  {
  Console.WriteLine("Khong co pt nao chia het cho 5");
  }
  }


  Mấy bài này thuộc bài đơn giản, bạn nên viết code rồi nếu có sai thì post lên cho mọi ng sửa nhé, như vậy bạn sẽ nhanh chóng pro lắm đây :D

Chia sẻ trang này

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí