Điểm thưởng dành cho integer

 1. 340
  Thưởng vào: 14 Tháng sáu 2012

  Windows Vista

 2. 210
  Thưởng vào: 14 Tháng sáu 2012

  Windows XP

 3. 130
  Thưởng vào: 14 Tháng sáu 2012

  Windows 2000

 4. 80
  Thưởng vào: 14 Tháng sáu 2012

  Windows Me

 5. 50
  Thưởng vào: 14 Tháng sáu 2012

  Windows 98

 6. 30
  Thưởng vào: 14 Tháng sáu 2012

  Windows 95

 7. 20
  Thưởng vào: 14 Tháng sáu 2012

  Windows NT

 8. 20
  Thưởng vào: 14 Tháng sáu 2012

  Windows 3.0

 9. 10
  Thưởng vào: 14 Tháng sáu 2012

  Windows 1.0

 10. 10
  Thưởng vào: 14 Tháng sáu 2012

  Windows 2.0

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí